Simskolestegen

Det finns två olika sätt att börja på Simskolan Lilla Svanen.
Simmare som börjar vid 2-årsåldern eller senare följer simskolestegen och börjar i gruppen Gul näckros. Simmare som börjar när de är under två år följer babysimstegen och flyttar till simskolegruppen Musslan ungefär vid tre års ålder.

Undervisningen avancerar successivt från en nivå till en annan. Barnet flyttar till nästa nivå när målen för föregående nivå har uppnåtts. Målen innefattar de olika stadierna av siminlärning, mångsidigt stöd för barnets utveckling och förmågan att rädda sig själv och andra ur vattnet.
Takaisin ylös