Vägen till babysim


Det finns två olika sätt att börja på Simskolan Lilla Svanen.

Babysimmare under två år börjar sin babysimresa i Näckros-gruppen. Efter att ha nått målen flyttar de upp till simskolan och gruppen Musslor.

Simmare som är äldre än två år följer de vanliga simskolestegen.

Undervisningen avancerar successivt från en nivå till en annan. Barnet flyttar till nästa nivå när målen för föregående nivå har uppnåtts. Målen innefattar de olika stadierna av siminlärning, mångsidigt stöd för barnets utveckling och förmågan att rädda sig själv och andra ur vattnet.
Babysimmare går över till simskolan vid ungefär tre års ålder, när de klarat målen på Ankans nivå.Takaisin ylös